Informace výboru
Regionálního klubu VKM
Praha

K návrhu ročního plánu činnosti na rok 2021:

Celoarmádní konference Vojenského klubu ČR, z.s. (CAK VKM) bude provedena v roce 2021 prezenční formou
(tedy za účasti delegátů z jednotlivých rVKM) v termínu, který bude včas upřesněn podle momentální pandemické situace. Hostitel je rVKM Vyškov.
- V roce 2021 bude organizována
Společná naháňka v honitbě Hradiště u divize Karlovy Vary. Termín bude upřesněn.
-
Členské schůze rVKM Praha jsou dočasně zrušeny. Plánované termíny jsou v Návrhu plánu činnosti.
-
Výroční členská schůze za rok 2020 bude provedena v termínu první možné členské schůze, kterou bude možné uskutečnit po uvolnění vládních opatření.
-
Střelby Lomnice a Unhošť jsou zatím plánovány v Návrhu plánu činnosti.
-
Společný hon na drobnou, místo a termín budou upřesněny, vzhledem k situaci bude výbor navrhovat finanční spoluúčast členů na této akci.
-
Výroční členská schůze za rok 2021 a Poslední leč v lednu 2022 jsou zatím plánovány v Návrhu Plánu činnosti.

S pozdravem Lovu zdar!
Luboš Bahník
725 108 973

Informace pro Vás a požadavky na povolenky k lovu v honitbách VLS na 2021 až 2022                                                                                    30.03/2021

Zde najdete informace od výboru z 03/2021

Poslední leč sezóny 2021/2022 je
plánována na 21.1.2022

Pravidla povolující společné hony i v době nouzového stavu


Zde najdete informace vztahující se ke Koronavirovému stavu.

Africký mor prasat se v Německu šíří směrem k České republice


Zde najdete informace vztahující se k Africkému moru prasat

Upozornění :
Z důvodu CORONA VIRU 19 se klubové schůze dočasně nekonají!

Za Regionální Vojenský klub myslivosti

VKM Praha
,             předseda  Ing. Jan Šebek,
                                   jednatel    Ing. Luboš Bahník

Vojenský klub myslivosti České republiky, z.s.
Dolany č. 246, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Kontakt:

Ing. Jan Šebek, e-mail: sebek1951@seznam.cz
©  kucharj@volny.cz ©  2009-2021