Informace pro Vás a požadavky na povolenky k lovu v honitbách VLS na 2021 až 2022

Vážení přátelé myslivosti,
 dovolte, abych Vás nejdříve jménem předsedy regionálního klubu Praha, Vojenského klubu myslivosti ČR, z.s. (VKM) pana Ing. Jana Šebka pozdravil. 

Nacházíme se ve stejně obtížné situaci, jaká panovala před rokem touto dobou. Doposud se nemůžeme sejít osobně.
Předseda mi uložil, abych Vám předal aktuální informace a zároveň Vás požádal o laskavé zaslání potřebných informací.
Nejdříve ale pár informací pro Vás:
- Ze závěrů loňské celoarmádní konference Vojenského klubu myslivosti ČR, z.s. (CAK VKM) kterou jsme museli provést elektronickou formou, vyplynulo, že jednotlivé regionální kluby jednomyslně souhlasily s ustavením nového regionálního rVKM Bechyně.
Pro Vaši informaci, předsedou je tam pan Jan Gajdoš ml., spojení na něj je emailemhogaml@seznam.cz .
- K termínu provedení této elektronické konference jsme evidovali ve Vojenském klubu myslivosti ČR, z.s. (VKM) celkem 203 členů. Z toho bylo dosud nahlášeno 56 novodobých válečných veteránů, tj. 27,6 %. Není to málo, ale na výhody v resortu MO, které plynou z dostatečného počtu válečných veteránů, zatím nedosáhneme. Potřebujeme proto dál tento počet upřesňovat. Pokud někdo z Vás má za sebou nasazení do operace v zahraničí, a dosud nepožádal o osvědčení válečného veterána, prosím učiňte tak a po jeho obdržení, mi to dejte vědět. Na této adrese je vše co k tomu potřebujete: | Oddělení péče o válečné veterány OVV SSŘO MO (army.cz)

- Pořád se potýkáme s hlášením o úlovcích v honitbách VLS. Situace se zlepšila, hlášení jsou četnější, přesto jsou tyto údaje pořád neúplné a nedají se tedy dost dobře využít. Těm, kteří hlásí úlovky je třeba za jejich snahu poděkovat. Pokud, tedy máte to štěstí a podařilo se Vám nějakou zvěř v honitbě VLS ulovit, a dosud jste to neohlásili, prosím udělejte to dodatečně na můj email bahnik.lubos@seznam.cz.
Povolenky na loveckou sezonu 2020/2021 byly vydány na jednotlivé lesní správy podle Vašich požadavků. Zvýšený počet našich požadavků nakonec VLS v uplynulém roce respektovaly. Jsme si vědomi složitosti situace na straně našich členů, na druhé straně se musíme vžít i do situace lovčích na jednotlivých lesních správách, kterým neplnění počtů ulovených kusů z naší strany narušuje plány lovu. Důsledkem toho je omezení počtu vydávaných povolenek pro členy rVKM v nově uzavřené smlouvě o výkonu práva myslivosti na novou loveckou sezonu 2021.
Předseda si Vás dovoluje informovat, že z důvodů uvedených výše, došlo v nové smlouvě k omezení povolení k lovu na loveckou sezonu 2021 - 2022 na maximálně 40 ročních pověření k odlovu pro celý Vojenský klub myslivosti ČR, z.s., které je možno rozdělit na dvě časová období pro dva členy VKM. Proto Vás žádá o zaslání Vašich požadavků do 9. dubna 2021 do 24:00 hod. Při zpracování požadavků navrhujte své požadavky rozdělené na poloviny lovecké sezóny  (1.červen až 30.listopadu 2021 nebo 1.prosince 2021 až 30.duben 2022), jen tak se nám podaří podělit co nejvíce našich členů. 
Místa provádění odlovu jsou určena u těchto divizí VLS:
Hořovice, Horní Planá, Karlovy Vary, Mimoň, Plumlov, Lipník nad Bečvou.
 - Zároveň Vás předseda informuje, že v roce 2021 bude organizována společná naháňka v honitbě Hradiště u divize Karlovy Vary. Výše poplatku za střelce se nemění, zůstává na částce 500,- Kč.

- Pro Vaši potřebu připojuji Návrh Plánu činnosti rVKM Praha na rok 2021 s výhledem na rok 2022. Upozorňuji na to, že do odvolání jsou členské schůze zrušené. První členskou schůzi, kterou budeme moci uskutečnit, provedeme jako Výroční členskou schůzi za rok 2020. O termínu, který budeme moci využít k jejímu provedení Vás budu informovat. Stejně tak budeme aktualizovat webové stránky, prosím sledujte je. Termíny schůzí, jsou v plánu pevně dané, stejně tak jsou pevně dané termíny střeleb jak v Lomnici tak v Unhošti. Upřesněn bude termín společné naháňky na Doupově.

Přeji hodně zdraví a lovu zdar

za výbor jednatel Luboš Bahník, můj mobil +420 725108973

Aktuality výboru  | Kalendář  | Z činnosti  VKM  Praha   | Aktuality VKM Praha