Naháňka na černou a hon na drobnou zvěř
MĚČÍN

Dostali jsme velmi pěknou nabídku na loveckou akci, kterou pro nás dohodl Josef Štokr, jak slíbil na členské schůzi.

První termín:   sobota 28. listopadu 2020
Druhý termín byl zrušen.
Místo:                Honitba Mysliveckého sdružení MĚČÍN (leží v Plzeňském kraji severovýchodně od KLATOV)
Lovecká akce: Naháňka na černou zvěř a hon na drobnou - bažanty

                            Naháňkou na černou zvěř se začne, půjde o 2-3 leče ve vyčleněné zalesněné části honitby, kde 14 dnů neprobíhal individuální lov, po ukončení naháňky bude dostatek času na výměnu zbraní a střeliva, bude následovat Hon na drobnou - bažanty, půjde o 1 leč, bude vypuštěno 150 až 200 ks bažantí zvěře, v leči se budou střelci na stanovištích posouvat, aby měl každý dobrou šanci k lovu.

V průběhu lovecké akce bude zabezpečena svačina - zpravidla domácí zvěřinové buřty, pečivo, teplé i studené nealkoholické nápoje, ta je uhrazena v účastnickém poplatku,
Po ukončení honu proběhne výřad a rozdělení úlovků, každému účastníku je předán minimálně 1 bažant (pro hosty to bývá zpravidla pár).

Je plánované společné posezení v místní klubovně s členy MS MĚČÍN (Poslední leč) s občerstvením, tady si nápoje hradí každý sám.

     Účastnický poplatek je 600,-Kč, protože jde o klubovou akci bude uhrazena pro členy rVKM Praha z prostředků rVKM Praha.
Hospodář MS MĚČÍN předpokládá účast 20ti členů rVKM Praha v termínu 28. listopadu 2020. Předpokládáme společnou účast asi 20 členů případně hostů MS MĚČÍN.


Bíluky najdete za MĚČÍNEM na komunikaci směr Petrovice.
GPS Projedete od Měčína kolem hřiště zahnete doleva do vesnice Bíluky a pojedete až na konec tam mezi stromy je ta odchovna. Tady jsou GPS 49.4712108N, 13.4221931E
Zahájení proběhne až v 08:30 hod. v Bílukách,
ale přímo u odchovny bažantů.


Já hlava dubová, zapomněl jsem na to, připomenout Vám abyste měli sebou a hlavně je nosili tam, kde budeme všichni společně, ROUŠKY.

S ohledem na to, že tam budeme do odpoledne vezměte si nějakou do zásoby, abyste si ji mohli vyměnit. No a na ruce si vezměte nějaký ten gel, abyste si je mohli dezinfikovat.

Budeme se řídit tím, co v rádiu radí praporčík Josef Ambrož z brněnské pátračky, tedy pravidlem 3R, roušky, ruce a rozestupy.

Prosím abyste se při příjezdu zdravili jen dotykem předloktí, a můžete třeba i jako Vinnetou a Old Shatterhand.

Děkuju za pochopení.

Aktuality výboru  | Kalendář  | Z činnosti  VKM  Praha   | Aktuality VKM Praha 

Kontakt:

Ing. Jan Šebek, e-mail: sebek1951@seznam.cz
©  Josef.Kuchar@seznam.cz  ©  2009-2020