Africký mor prasat se v Německu šíří směrem k České republice

„Varovné je na současném vývoji zejména to, že se jednalo o uloveného, nikoliv uhynulého divočáka, což může naznačovat, že v oblasti je AMP přítomen již delší dobu, a že zde bude pravděpodobně více případů," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: Dalším důvodem k opatrnosti je, že tento nový případ byl detekován v lokalitě 50 km vzdálené od nejbližších nálezů v Braniborsku. Buď došlo opět k přeshraničnímu zavlečení z Polska, anebo je oblast výskytu AMP v Německu větší, než se dosud předpokládalo."

Česká republika je od loňského dubna opět oficiálně „zemí bez AMP".  I v současnosti však stále platí mimořádná veterinární opatření (MVO) s cílem zabránit možnému opětovnému zavlečení této nákazy do ČR.

„Dle stále platných MVO platí v celé ČR zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých. Také je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu částí těl prasat divokých ke zhotovení trofejí ze zemí s výskytem AMP i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející z těchto zemí. Všechna uvedená opatření mají za cíl minimalizovat opětovné zavlečení AMP do ČR," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Důležitým nástrojem při prevenci před zavlečením je také striktní dodržování zákazu zkrmování kuchyňských odpadů v chovech prasat domácích. Riziko představuje také maso a masné výrobky z vepřového masa z domácích porážek a z neznámých zdrojů, to samé platí také pro maso z neprohlédnutých prasat divokých a výrobky z něj.

V současné době je hlášen výskyt AMP na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také v 11 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a nově Německu. Zásilkám vepřového masa a zvěřiny ze zemí s AMP se veterinární dozor dlouhodobě věnuje a namátkově maso testuje na přítomnost původce.
Více aktuálních informací k AMP naleznete zde:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/


Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Aktuality výboru  | Kalendář  | Z činnosti  VKM  Praha   | Aktuality VKM Praha 

Kontakt:

Ing. Jan Šebek, e-mail: sebek1951@seznam.cz
©  kucharj@volny.cz ©  2009-2021