Přehled akcí
a společných zážitků
Klepni na druh akcí--otevře se archiv

Společné lovecké akce VKM,

Lovy a zážitky členů

Lovecké a sportovní střelectví

Společenské večery, plesy,
akce s veřejností

Schůze, brigády,
valné hromady VKM

Z činnosti  VKM  Praha 

Kontakt:

Ing. Jan Šebek, tel: +420 220 405 168  e-mail: jan.sebek@vls.cz
©  Josef.Kuchar@seznam.cz  ©  2009-2017